RESIDENT 2000 o.p.s.

Nezisková společnost

 

Pomáháme k důstojnému stáří.

Pomáhejte s námi…

 

číslo účtu 296296102/0300

 

 

 

 

O NÁS

RESIDENT 2000 o.p.s je obecně prospěšná společnost, která vznikla v roce 2007 v Dačicích a jejímž hlavním posláním je všestranná a komplexní pomoc a podpora seniorům a osobám zdravotně znevýhodněným, a také osobám, které o ně pečují.  Naším cílem je umožnit nemocným a nesoběstačným klientům žít doma se svými blízkými, zlepšovat kvalitu jejich života a také situaci pečujících osob.

Vydali jsme brožuru Co děláme v Residentu, kde najdete informace o naší společnosti:

Sledujte nás i na sociálních sítích

Připravili jsme pro vás video, kde se dozvíte užitečné informace, pokud začínáte pečovat o blízkého.

Přednáška

PRVNÍ POMOC PRO ŽIVOT

Přednáška o první pomoci při život ohrožujících stavech nabídne všem účastníkům možnost dozvědět se důležité informace, jak postupovat v situaci, kdy bude potřeba:
  • zástava krvácení
  • ošetření zranění
  •  kardiopulmonální resuscitace.
   Vstup ZDARMA.

    Pravidelná setkání pečujících

    Termíny setkání:
    vždy ve čtvrtek 15:00 – 17:00

    2. února
    2. března
    6. dubna
    4. května
    1. června

    Setkání jsou určena všem, kteří částečně nebo celodenně pečují o své blízké, kteří se z důvodu stáří nebo nemoci stali závislými na pomoci druhé osoby.

    Smyslem je vytvoření prostoru pro scházení se menšího počtu pečujících osob, které zde budou moci otevřeně sdílet své zkušenosti, starosti, ale i radosti ve své často vyčerpávající, psychicky i fyzicky náročné péči.

    Skupina pod vedením odborníka nabízí pečujícím

    • bezpečný a laskavý prostor pro vzájemné sdílení poznatků z péče, vzájemnou podporu a podělení se o úspěchy v péči
    • konzultace různorodých problémů pečujících
    • sdílení emocí a zážitků, což pomáhá redukovat obavy a starosti
    • na chvíli uniknout z vypjatého domácího prostředí, a hlavně si uvědomit, že v tom nejsou sami
    • na chvíli zapomenout na stres spojený s péčí a vyhnout se syndromu vyhoření.
    Setkání probíhají na adrese Antonínská 85, Dačice, v prvním patře v Centru pro pečující, a jsou otevřená každému zájemci.
    Přijďte si za námi odpočinout a načerpat novou sílu do pečování.

    Hodnocení kognitivních funkcí – testování paměti

    Termíny testování:
    každé úterý 13:00 – 15:00

    Po domluvě lze i jiný termín.

    NUTNÁ REGISTRACE na tel.: +420778409816

    Kognitivní funkce (někdy poznávací funkce) jsou uloženy v různých částech mozku. Jejich prostřednictvím člověk vnímá svět kolem sebe, jedná, reaguje, zvládá různé úkoly. Myšlenkové procesy dávají člověku možnost učení, zapamatování, atd. Kromě paměti zahrnují i koncentraci, pozornost, řečové funkce, rychlost myšlení, schopnost pochopení informací.

    Screeningové kognitivní testy slouží k včasné detekci kognitivních poruch a tím k zahájení adekvátní léčby a dalších opatření.

    Certifikovaný pracovník s Vámi projde test, který se zaměří na pozornost, orientaci, paměť, slovní produkci, řečové a zrakově – prostorové schopnosti.

    Toto zhodnocení je vhodné nejen pro ty, kteří mají neurologickou poruchu či neurodegenerativní onemocnění, poruchu štítné žlázy nebo jsou po cévní mozkové příhodě.

    Je vhodné provést všem, kteří chtějí vědět, v jaké jsou kondici.

    Testování probíhá na adrese Antonínská 85, Dačice, v prvním patře v Centru pro pečující.

    Děkujeme, že nás podporujete! Díky vám pomáháme zůstat doma.

    číslo účtu 296296102/0300

    Buďte součástí našeho cíle poskytovat kvalitní péči seniorům, kteří ji potřebují.

    Vážíme si každého příspěvku 🤍

    Staráme se o všechny z Dačicka, Slavonicka a okolí

     

     

    Zakládáme si na rodinném přístupu a vstřícnosti

     

     

    Našim klientům pomáháme zůstat doma

    PROJEKTY

    Sociální začleňování v MAS Česká Kanada

    Jsme realizátory projektů hrazených z Operačního Programu Zaměstnanost Evropského Sociálního Fondu ČR. 

    DĚKUJEME! 💙

    Děkujeme všem dárcům, kteří se zapojili do sbírky Pomozte s námi seniorům v pohraničí. Díky nim jsme mohli zakoupit nové auto pro naše pečovatelky, které již naplno využívají. Díky vám POMÁHÁME ZŮSTAT DOMA 💙

    ZŘIZOVATEL

    Veřejný závazek společnosti, orgány společnosti, výroční zprávy a další, najdete zde: